News

SPECIAL STAMP BY MALTAPOST

postage stampOn Friday 12 May 2017, Maltapost has issued a postal stamp to commemorate the 150th Anniversary of the Consecration of the Nadur Parish Church and the 50th Anniversary as a Basilica.
The Nadur parish published, for this special and unique occasion, a Philatelic Folder  in a limited edition of 250 copies that include the stamp as well as information and photographs related to these two anniversaries. This folder can be obtained from the parish for a donation, minimum € 2. Book early to acquire a copy for you, your friends and relatives who are traveling abroad.

____________________ postage stamp

TIMBRU SPEĊJALI MILL-MALTAPOST
Nhar il-Ġimgħa 12 ta’ Mejju 2017, Maltapost ħarġet timbru postali biex tfakkar il-150 Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali tan-Nadur u l-50 Anniversarju mill-għoti tal-ġieħ tal-Bażilika.
Il-parroċċa tan-Nadur għal din l-okkażjoni speċjali u unika ppubblikat Folder Filateliku f’edizzjoni limitata ta’ 250 kopja li jinkludi dan it-timbru kif ukoll tagħrif u r-ritratti marbuta ma’ dawn iż-żewġ anniversarji. Dan il-folder jista’ jinkiseb mill-Uffiċċju Parrokkjali għal donazzjoni ċkejkna, minimu ta’ €2. Aħsbu kmieni biex takkwistaw kopja għalikom, ħbieb u qraba tagħkom li jinsabu imsefrin.

Other Articles

NadurParish.com