News

Seminarist Samuel Aquilina

 

Samuel Aquilina

 Samuel Aquilina is an  eighteen year old from the Parish of St George Martyr in Victoria. In May this year he made the request to Mgr. Bishop to start the propaedeutic  year.  On 9 October he started this year of formation. He has a part-time job in a shop and in the evening he have lessons and meetings alongside his fellow students. During the week he stays at the seminary. On Saturday evening and Sunday morning he he is assigned to help at the Nadur parish.

This is what Samuel wrote: “Jiena Samuel Aquilina mill-Parroċċa ta’ San Ġorġ Martri tal-Belt Victoria u għandi tmintax-il sena. F’Mejju ta’ din is-sena għamilt it-talba lill-Mons. Isqof biex nibda s-Sena Propedewtika. Wara diversi laqgħat u evalwazzjonijiet ġejt aċċettat. Fid-9 ta’ Ottubru bdejt din is-sena ta’ formazzjoni. Filgħodu nagħmel xogħol part-time ġewwa ħanut u filgħaxija jkolli l-lezzjonijiet u laqgħat flimkien ma’ sħabi. Matul il-gimgħa noqgħod ġewwa s-Seminarju. Nhar ta’ Sibt filgħaxija u l-Ħadd filgħodu se nkun qed nagħti s-sehem tiegħi f’din il-Parroċċa. Filwaqt li nagħti l-għajnuna tiegħi fejn nista’, din l-esperjenza ġewwa n-Nadur se sservi għalija bħala mod biex nitgħallem u niskopri realtajiet differenti.”

 

Other Articles

Events & Activities News
Events & Activities Media News
Events & Activities Media News
Events & Activities Media
Events & Activities Media News
Events & Activities Media News
NadurParish.com