Talba tat-Tlieta, Kurunella u Litanija tal-Ħniena Divina

NadurParish.com