News

Parish News 1st August 2020

Avvizi tal-Parroċċa

  1. Dan il-Ħadd se jkollna l-Ewwel Tqarbina tat-tfal subien. Nitolbu għalihom filwaqt li niżżuħajr lill-katekisti u l-ġenituri għal kemm għamlu maż-żgħar.
  • Il-Knisja tal-Qalb ta’ Gesu’ se tkun miftuħa minn nhar it-Tnejn 3 ta’ Awwissu. Ikun hemm l-adorazzjoni mid-9.30am sal-11.00am. Il-quddies mit-Tnejn sas-Sibt ikun fil-11.00am. Nhar ta’ Ħadd il-quddiesa tkun fis-7.15am.
  • Kif tafu ħarġu direttivi ġodda favur is-saħħa. Nitolbukom tuzaw is-sanitizer fil-bieb tal-knisja u żżommu s-social distancing x’ħin tkunu bilqegħda f’postkom.
  • Min irid jirreklama fid-direttorju li se jigi pubblikat dalwaqt għandu l-aħħar opportunita biex jagħmel dan billi jkellem lil xi ħadd fl-uffiċċju parrokjali nhar it-Tnejn filgħodu.

NadurParish.com