News

Notices from the Parish

L-EWWEL RADD TAL-AWENT

AWlŻl

  1. F’dan ii-Radd li qegħdin fih qed nibdew il-mixja taI-Avvent Imqaddes. Dan hu żmien mill-isbah ta’ tħejjija ghall-Milied. L-Avvent jissejjaħ iż- żmien tal-grazzja ghax fih nagħmlu b’iktar impenn ħwejjeg li jtejbuna u jqaddsuna.
  • Din is-sena se jkollna Novena tal-MiIied ghat-tfal u oħra ghall-kbar, li se ssir fil-għaxija. In-Novena se tibda fil-15 ta’ Diċembru. II-ħinijiet se joħorġu fil-Bullettin tal-Ħadd li gej.
  • II-ġabra ta’ dan is-Sibt u I-Ħadd se tkun għall-karitajiet li jagħmel il-Papa f’isimna, dik li tissejjaħ I-OboIo ta’ San Pietru. Ngħinu mill-aħjar li nistgħu.
  • Minħabba s-sitwazzjoni preżenti, ii-ministri taI-Ewkaristija u s- saćerdoti se jieqfu milli jwasslu t-Tqarbin fid-djar.  lmma jekk  hemm  xi ħadd minn tal-familja li jixtieq iwassal it-tqarbin lil membru marid tal-familja, ikellem Iill-Arćipriet. Hemm cards apposta bit-talb li jingħad qabel it-Tqarbin. Tistgħu takkwistawhom mill-Uffiććju Parrokjali.
  • II-booking tal-quddies imħabbar fiI-BuIIettin hu għas-sitt xhur li gejjin, mhux għas-sena kollha. Jibda minn għada t-Tnejn.

Il-Ħadd, 29 ta’ Novembru, 2020

NadurParish.com