News

Notices: For Sunday 25.09.2022

26th Sunday of Ordinary Time C

AVVIŻi

Nhar il-Ħamis 29 ta’ Settembru hi l-festa ta’ San Mikiel. Il-membri tal-Mużew tal-Bniet jistiednu lil kulħadd għal quddiesa fil-Qasam tagħhom ad unur ta’ San Mikiel.  Il-quddiesa tibda fis-6.00 p.m.

Il-Mużew tal-Bniet u tas-Subien ifakkru lill-ġenituri li l-klassijiet tad-duttrina jibdew nhar it-Tnejn 3 ta’ Ottubru. Iċċekkjaw  l-emails li rċevejtu.

F’dan il-weekend se jkun hawn voluntiera minn Hospice Malta biex jiġbru offerti għall-ħidma tagħhom favur persuni morda bil-kanċer. Kull offerta hi apprezzata ħafna.

Nhar is-Sibt l-1 ta’ Ottubru se jkun hemm siegħa adorazzjoni fil-Knisja tal-Qalb ta’ Ġesù li tibda fit-8.15 a.m. Kulħadd hu mistieden biex jagħmel tpattija lill-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija u jitlob għall-konverżjoni tal-midinbin.

Nhar il-Ħadd li ġej, 2 ta’ Ottubru se jkollna l-Purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna tar-Rużarju. Il-purċissjoni tkun wara l-quddiesa tal-5.00 p.m. Inħeġġukom tieħdu sehem.

Infakkrukom li minn nhar is-Sibt li ġej, l-aħħar quddiesa ta’ filgħaxija mit-Tnejn sas-Sibt tkun fis-6.30. L-aħħar quddiesa tal-Ħadd tibqa’ fis-7.00.

Other Articles

Events & Activities Media News
Media News
News
Events & Activities Media News
Events & Activities News
Events & Activities Media News
NadurParish.com