News

Notices: For Sunday 19.09.2021

25th Sunday of Ordinary Time B

Avviżi

  1. Nhar il-Ħadd 26 ta’ Settembru se jkollna l-ftuħ tas-sena pastorali u skolastika għat-tfal. Qed nitolbu lit-tfal kollha sabiex għall-quddiesa tal-9:45am jġibu s-satchel tal-iskola biex jitbierek.
  • Infakkru lil dawk li nkitbu għall-kors tat-tisjir mal-kok Taljan, li dan il-kors ser isir fis-sala parrokkjali fid-29 u 30 ta’ Settembru u 1 ta’ Ottubru mid-9:00am ‘l quddiem.
  • Il-ħinijiet tat-tagħlim nisrani fil-museum se jingħataw fil-bullettin li ġej.
  • Dawk li jixtiequ li ssir quddiesa fid-dar ta’ qarib anzjan jew marid u għadhom ma għamlux arranġamenti għal dan, għandhom iħallu d-dettalji tagħhom fl-uffiċċju parrokkjali sa nhar il-Ġimgħa li ġejja 24 ta’ Settembru.
  • Nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Settembru, fis-7.00 p.m. se ssir laqgħa għall-ġenituri u parrini bi tħejjija għall-Magħmudija. Il-laqgħa tkun fl-Uffiċċju Parrokkjali.

NadurParish.com