News

Notices: For Sunday 13.06.2021

AVVIŻI

  1. Fi tmiem din il-ġimgħa qassamna l-programm tal-festa ta’ San Pietru u San Pawl. Jekk hemm xi ħadd li bi svista ma rċeviex il-programm jista’ jakkwista kopja mill-uffiċċju parrokkjali, it-Tnejn , l-Erbgħa jew il-Ġimgħa mid-9.00 sal-11.30 ta’ fil-għodu.
  • Nhar il-Ġimgħa u matul in-Novena tal-festa se  tinfetaħ kampanja ta’ karità b’risq persuni u familji fil-bżonn. L-oġġetti jistgħu jitħallew  quddiem l-artal tal-erwieħ.
  • Minn nhar il-Ħadd li ġej, fis-sala parrokkjali se tittella’ wirja  dwar il-komunikazzjoni. Il-wirja tibqa’ miftuha sas-27 tax-xahar. Il-ħin tal-ftuħ issibuh fil-programm tal-festa.  
  • Nitolbu lil dawk li għandhom ġirien li huma minn pajjiżi oħrajn, sabiex javżawhom bil-quddiesa li se jkun hemm għall-barranin nhar il-Ħadd 20 ta’ Gunju fil-5.00 ta’ filgħaxija. Din il-quddiesa se tkun ukoll għall-emigranti tagħna li bħalissa jinsabu hawnhekk għall-vaganzi.
  • Nitolbu lil dawk li ghadhom ma ġabux il-libsa tal-Grizma sabiex iħalluha fl-uffiċċju parrokkjali. 
  • Nhar is-Sibt li ġej il-Moviment Ewkaristiku se jagħmel Lejl Adorazzjoni fil-Knisja tal-Qalb ta’ Ġesù u jistieden lil ħafna biex jingħaqdu miegħu għat-talb. Il-lejl jibda fid-9.00 b’quddiesa u jispiċċa b’quddiesa oħra f’nofsillejl.

NadurParish.com