News

Notices: For Sunday 02.04.2023

April 02, 2023
Palm Sunday of Lent

AVVIŻI

Iċ-ċelebrazzjoni tat-Tberik tal-Palm u d-Daħla ta’ Ġesù f’Ġerusalem se ssir illum il-Ħadd fid-9.30 a.m. fil-Knisja tal-Qalb ta’ Ġesù qabel il-quddiesa tad-9.45 fil-parroċċa.

Il-quddiesa tat-8.30 a.m. tkun quddiesa letta.

Iż-żgħażagħ taċ-Ċentru se jkunu jbiegħu qassatat qabel u wara l-quddies kollu tal-lum u għada filgħodu. Għandhom għall-bejgħ ukoll il-ktieb li ħarġet il-parroċċa dwar Dun Mikiel Attard għall-prezz ta’ €5.00.

Nhar it-Tnejn se jkun hawn Kunċert Sagru u Funebru mis-Soċjeta Filarmonika Mnarja. Se jsir fil-knisja u jibda fit-8.00 p.m.

Nhar it-Tlieta fit-8.00 p.m. se jkun hawn Via Sagra bis-sehem tal-adoloxxenti u ż-żgħażagħ fil-knisja. Matulha jkun hawn saċerdoti għall-qrar.

Se jkun hawn saċerdoti disponibbli għall-qrar ukoll nhar l-Erbgħa mis-6.00 sal-10.00 ta’ filgħodu.  Fis-7.00 ta’ filgħaxija mbagħad ikun hawn ukoll Ċelebrazzjoni Penitenzjali li tieħu post il-quddiesa tas-7.00 p.m.

Il-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira se tkun fis-6.00 p.m. Għall-bqija tas-servizzi araw il-programm tar-Randan u l-Għid li tqassam f’kull familja fil-bidu tar-Randan.

Fil-knisja tal-Qalb ta’ Ġesù se jkun hemm dawn is-servizzi liturġiċi:

                        Ħamis ix-Xirka:       5.30 p.m.

                        Ġimgħa Kbira:         3.30 p.m.

                        Sibt il-Għid:              6.00 p.m.

                        Għad il-Kbir:            7.00 a.m.

NadurParish.com