News

Notices: For Sunday 08.05.2022

4th Sunday of Easter C

Avviżi

1. F’ dan il-Ħadd qegħdin niċċelebraw Jum l-Omm. Filwaqt li nifirħu lill-ommijiet kollha, nitolbu għall-ommijiet li ħallewna. 

2. F’dan ir-raba’ Ħadd tal-Għid nitolbu wkoll għall-vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi.

3. Nhar it-Tnejn 9 ta’ Mejju hija l-festa ta’ San Ġorġ Preca. Il-quddiesa tas-7.00 p.m. se tkun quddiesa speċjali organizzata mill-membri tal-Museum.  It-tfal, żgħażagħ, ġenituri, benefatturi u parruċċani kollha huma mistiedna jiġu jirringrazzjaw lil Alla għal dan l-ewwel qaddis Malti u benefattur kbir tagħna lkoll.

4. Infakkrukom li matul ix-xahar ta’ Mejju qed jingħad ir-rużarju kuljum qabel l-aħħar quddiesa ta’ filgħaxija. Nhar il-Ġimgħa mbagħad fis-6.00 p.m. jingħad ir-rużarju fi Triq iż-Żerniq li tmiss ma Triq Sant Indrija.

5. Il-Kappella tas-Sorijiet Franġiskani se terġa tiftaħ għall-pubbliku minn nhar l-Erbgħa fis-6.30 a.m.

NadurParish.com