News

Notices: For Sunday 23.01.2022

3rd Sunday of Ordinary Time C

Avviżi

  • F’dan il-Ħadd qed niċċelebraw Jum il-Kelma t’Alla. Il-Bibbja hi bħal żerriegħa li tikber u bħal fanal li jurina fejn għandna nimxu.
  • Infakkru lill-ministri tal-Ewkaristija u dawk li jieħdu t-Tqarbin lill-membri tal-familja li huma mitlubin jattendu l-laqgħa li se ssir għalihom nhar it-Tnejn li ġej (24 tax-xahar) fil-5.30 p.m. fis-sala parrokkjali.
  • Nhar l-Erbgħa 26 ta’ Jannar se ssir it-tieni laqgħa għall-ġenituri li wliedhom se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina u l-Griżma tal-Isqof. Il-laqgħa se ssir fis-sala parrokkjali u tibda fis-7.00 p.m.
  • Infakkrukom li nhar is-Sibt u l-Ħadd 29 u 30 ta’ Jannar se ssir il-ġabra għall-Art Imqaddsa. Ngħinu mill-aħjar li nistgħu. Il-kontribuzzjonijiet tagħna jmorru għall-opri reliġjużi u soċjali li l-Kommunità Franġiskana għandha fl-artijiet fejn jaħdmu, inkluż fis-Sirja u l-Palestina u f’artijiet oħra f’dik iż-żona.
  • Iż-żgħażagħ taċ-Ċentru għad fadlilhom kopji tas-CDs li ħarġu b’kanzunetti ta’ tifħir lil Alla. Tistgħu takkwistaw kopja miċ-Ċentru stess bil-prezz ta’ €10. . Tkunu qed tinkoraġġuhom biex jieħdu inizjattivi oħra bħal din u wkoll tkunu qed tgħinuhom iħallsu l-ispejjeż tal-prayer room fl-istess Ċentru.

NadurParish.com