Notices from the Parish

Avviżi 19-20 ta’ Settembru 2020

  1. Qed isiru t-tħejjijiet meħtieġa biex nibdew it-tagħlim nisrani fiċ- ċentru tal-MUSEUM u fiċ-ċentru Ġwanni Pawlu II lii-jiem li ġejjin. Fuq il- bullettin għandkom tagħrif ieħor. Naħdmu sabiex minkejja din is-sitwazzjoni, nagħtu li nistgħu għall-gid sħiħ tat- tfal u I-adoIoxxenti.
  • Għidnielkom li kellna nbiddlu d-data tal-Griżma tas-sena d- dieħla. Issa se tkun fiI-5 ta’ Ġunju.
  • Navżaw lill-ġenituri li għandhom tfal li se jagħmlu I-ewwel tqarbina s-sena d-dieħla, li fil-quddiesa tad-9.45 am. ta’ nhar 1- 4 ta’ Ottubru huma se jingħataw ktieb li jkunu jistgħu jużawh fil-katekeżi ta’ din is-sena.
  • Nhar il-Ħadd 27 ta’ Settembru huwa I-Jum Dinji taI-Migranti u r-rifuġjati. Nitolbu għar-rifuġjati fid-dinja. Ta’ min isemmi li qrib tagħna fiI-Greċja hemm I-ikbar kamp tar-refuġjati li hemm fl- Ewropa, kważi kollha II-apert.
NadurParish.com