00:00
Rużarju
01:00
Raddiena Vince Vassallo (R)
03:00
Rużarju
05:00
Futbol Totali Joesph Camilleri (R)
06:00
Innu, Talba ta' filgħodu u Rużarju
06:30
Rapport tat-Temp (R)
07:00
Kliem u Hajja Dennis Mifsud (R)
07:30
Ħsieb Għalik Dun Mikiel Borg
08:00
Angelus u Rużarju
08:50
Avviżi Can Loreto Tabone
09:00
Quddiesa
09:30
Programm tal-Ħadd Peter Paul Portelli
11:00
Quddiesa
12:00
Angelus u Rużarju
13:00
Varji
14:00
Mużika Reliġjuża
15:00
Talba tat-Tlieta, Kurunella u Litanija tal-Ħniena Divina
15:25
Avviżi Can Loreto Tabone
15:30
Il-Mara u r-Reliġjon Pauline Dimech
16:30
Rużarju
17:00
Quddiesa
18:00
Dawl mill-Kelma Kan. Salvu Muscat
18:30
Country (R)
19:55
Rapport tat-Temp
20:00
Qaddis tal-jum, Talba t'għeluq il-jum u Rużarju
21:00
Programm tal-Ħadd Peter Paul Portelli (R)
22:00
Mużika mis-Snin 80 u 90
23:00
Rapport tat-Temp (R)
23:05
Mużika Reliġjuża
00:00
Rużarju
01:00
Il-Mara u r-Reliġjon Pauline Dimech (R)
03:00
Rużarju
04:00
Dawl mill-Kelma Kan. Salvu Muscat (R)
06:00
Innu, Talba ta' filgħodu u Rużarju
06:30
Rapport tat-Temp (R)
07:30
Ħsieb Għalik Dun Mikiel Borg
08:00
Angelus u Rużarju
08:50
Avviżi Can Loreto Tabone
09:00
Quddiesa
10:00
Għażliet Mużikali Joe Camilleri
12:00
Angelus u Rużarju
12:30
Ħsieb Għalik Dun Mikiel Borg (R)
13:00
Varji
15:00
Talba tat-Tlieta, Kurunella u Litanija tal-Ħniena Divina
15:25
Avviżi Can Loreto Tabone
15:30
Omeliji tal-Isqof Mons Isqof Anton Teuma
16:00
Grajjiet Missirijietna Irene Meilaq
16:30
Rużarju
17:00
Quddiesa
18:00
Klassici Peter Paul Buttigieg
19:55
Rapport tat-Temp
20:00
Qaddis tal-jum, Talba t'għeluq il-jum u Rużarju
21:00
Għażliet Mużikali Joe Camilleri
22:00
Mużika minn Malta
23:00
Rapport tat-Temp (R)
23:05
Mużika Reliġjuża
00:00
Rużarju
01:00
Omeliji tal-Isqof Mons Isqof Anton Teuma
02:00
Grajjiet Missirijietna Irene Meilaq (R)
03:00
Rużarju
04:00
Klassici Peter Paul Buttigieg
06:00
Innu, Talba ta' filgħodu u Rużarju
06:30
Rapport tat-Temp (R)
07:30
Ħsieb Għalik Dun Mikiel Borg
08:00
Angelus u Rużarju
08:50
Avviżi Can Loreto Tabone
09:00
Quddiesa
10:00
Servizzi mill-Fondazzjoni OASI
10:30
Wirt Santu Wistin Varji
12:00
Angelus u Rużarju
12:30
Ħsieb Għalik Dun Mikiel Borg (R)
13:00
Varji
15:00
Talba tat-Tlieta, Kurunella u Litanija tal-Ħniena Divina
15:25
Avviżi Can Loreto Tabone
15:30
Riflessjoni Mons Salvu Muscat
16:00
Il-Knisja Tgħallimna Mons Salvu Muscat
16:30
Rużarju
17:00
Quddiesa
18:30
Qari bil-Malti Maria Buttigieg
19:55
Rapport tat-Temp
20:00
Qaddis tal-jum, Talba t'għeluq il-jum u Rużarju
21:00
Wirt Santu Wistin Varji (R)
23:00
Rapport tat-Temp (R)
23:05
Mużika Reliġjuża
00:00
Rużarju
01:00
Riflessjoni Mons Salvu Muscat (R)
02:00
Il-Knisja Tgħallimna Mons Salvu Muscat (R)
03:00
Rużarju
04:00
Qari bil-Malti Maria Buttigieg
06:00
Innu, Talba ta' filgħodu u Rużarju
06:30
Rapport tat-Temp (R)
07:30
Ħsieb Għalik Dun Mikiel Borg
08:00
Angelus u Rużarju
08:50
Avviżi Can Loreto Tabone
09:00
Quddiesa
10:00
Stejjer Mill-Musicals Lina Deguara
11:00
Country
12:00
Angelus u Rużarju
12:30
Ħsieb Għalik Dun Mikiel Borg (R)
13:00
Varji
15:00
Talba tat-Tlieta, Kurunella u Litanija tal-Ħniena Divina
15:25
Avviżi Can Loreto Tabone
15:30
Il-Kelma tal-Arċipriet Mons Jimmy Xerri
16:00
Mid-Dinja tax-Xjenza Joe Portelli
16:30
Rużarju
17:00
Quddiesa
18:30
Kartelluni Zaren Zammit
19:00
Eżempji ta' Ħajja Tajba Maria Vella
19:55
Rapport tat-Temp
20:00
Qaddis tal-jum, Talba t'għeluq il-jum u Rużarju
21:00
Stejjer Mill-Musicals Lina Deguara (R)
22:00
Muzika Taljana
23:00
Rapport tat-Temp (R)
23:05
Mużika Reliġjuża
00:00
Rużarju
01:00
Il-Kelma tal-Arċipriet Mons Jimmy Xerri (R)
02:00
Mid-Dinja tax-Xjenza Joe Portelli
03:00
Rużarju
04:00
Kartelluni Zaren Zammit (R)
05:00
Eżempji ta' Ħajja Tajba Maria Vella (R)
06:00
Innu, Talba ta' filgħodu u Rużarju
06:30
Rapport tat-Temp (R)
07:30
Ħsieb Għalik Dun Mikiel Borg
08:00
Angelus u Rużarju
08:50
Avviżi Can Loreto Tabone
09:00
Quddiesa
12:00
Angelus u Rużarju
12:30
Ħsieb Għalik Dun Mikiel Borg (R)
13:00
Varji
15:00
Talba tat-Tlieta, Kurunella u Litanija tal-Ħniena Divina
15:25
Avviżi Can Loreto Tabone
15:30
Ghaxar Minuti ma Rita Said
16:30
Rużarju
17:00
Quddiesa
18:30
Storja tal-Knisja Joe Portelli
19:00
Festa Storja Joseph Galea & Mario Coleiro
19:55
Rapport tat-Temp
20:00
Qaddis tal-jum, Talba t'għeluq il-jum u Rużarju
21:00
Swali tal-Kunċerti Peter Paul Ciantar
22:00
Muzika Klassika
23:00
Rapport tat-Temp (R)
23:05
Mużika Reliġjuża
00:00
Rużarju
01:00
Ghaxar Minuti ma Rita Said (R)
02:00
Historia Daniel Meilaq (R)
03:00
Rużarju
04:00
Storja tal-Knisja Joe Portelli (R)
05:00
Festa Storja Joseph Galea & Mario Coleiro (R)
06:00
Innu, Talba ta' filgħodu u Rużarju
06:30
Rapport tat-Temp (R)
07:30
Ħsieb Għalik Dun Mikiel Borg
08:00
Angelus u Rużarju
08:50
Avviżi Can Loreto Tabone
09:00
Quddiesa
10:00
Inġeddu il-Memorji Joe Muscat
12:00
Angelus u Rużarju
12:30
Ħsieb Għalik Dun Mikiel Borg (R)
13:00
Varji
15:00
Talba tat-Tlieta, Kurunella u Litanija tal-Ħniena Divina
15:25
Avviżi Can Loreto Tabone
15:30
Ħolqa mal-Knisja Can Loreto Tabone
16:00
Il-Bibbja Ħabibti Antoinette Tabone
16:30
Rużarju
17:00
Quddiesa
18:30
Is-Sagramenti Joe Farrugia
19:55
Rapport tat-Temp
20:00
Qaddis tal-jum, Talba t'għeluq il-jum u Rużarju
21:00
Inġeddu il-Memorji Joe Muscat (R)
22:00
Mużika mis-Snin 80 u 90
23:00
Rapport tat-Temp (R)
23:05
Mużika Reliġjuża
00:00
Rużarju
01:00
Ħolqa mal-Knisja Can Loreto Tabone (R)
02:00
Il-Bibbja Ħabibti Antoinette Tabone (R)
03:00
Rużarju
04:00
Is-Sagramenti Joe Farrugia (R)
06:00
Innu, Talba ta' filgħodu u Rużarju
06:30
Rapport tat-Temp (R)
07:30
Ħsieb Għalik Dun Mikiel Borg
08:00
Angelus u Rużarju
08:50
Avviżi Can Loreto Tabone
09:00
Quddiesa
10:00
Luminarja Live Paul Portelli
11:00
Marċi mill-Banda Mnarja
12:00
Angelus u Rużarju
12:30
Ħsieb Għalik Dun Mikiel Borg (R)
13:00
Varji
15:00
Talba tat-Tlieta, Kurunella u Litanija tal-Ħniena Divina
15:25
Avviżi Can Loreto Tabone
15:30
Raddiena Vince Vassallo
16:30
Kliem u Hajja Dennis Mifsud
17:00
Quddiesa
18:30
Dawl mill-Kelma Kan. Salvu Muscat
19:00
Futbol Totali Joesph Camilleri
19:55
Rapport tat-Temp
20:00
Qaddis tal-jum, Talba t'għeluq il-jum u Rużarju
21:00
Luminarja Live Paul Portelli
22:00
Mużika mis-Snin 80 u 90
23:00
Rapport tat-Temp (R)
23:05
Mużika Reliġjuża
00:00
Rużarju
01:00
Raddiena Vince Vassallo (R)
03:00
Rużarju
05:00
Futbol Totali Joesph Camilleri (R)
06:00
Innu, Talba ta' filgħodu u Rużarju
06:30
Rapport tat-Temp (R)
07:00
Kliem u Hajja Dennis Mifsud (R)
07:30
Ħsieb Għalik Dun Mikiel Borg
08:00
Angelus u Rużarju
08:50
Avviżi Can Loreto Tabone
09:00
Quddiesa
09:30
Programm tal-Ħadd Peter Paul Portelli
11:00
Quddiesa
12:00
Angelus u Rużarju
13:00
Varji
14:00
Mużika Reliġjuża
15:00
Talba tat-Tlieta, Kurunella u Litanija tal-Ħniena Divina
15:25
Avviżi Can Loreto Tabone
15:30
Il-Mara u r-Reliġjon Pauline Dimech
16:30
Rużarju
17:00
Quddiesa
18:00
Dawl mill-Kelma Kan. Salvu Muscat
18:30
Country (R)
19:55
Rapport tat-Temp
20:00
Qaddis tal-jum, Talba t'għeluq il-jum u Rużarju
21:00
Programm tal-Ħadd Peter Paul Portelli (R)
22:00
Mużika mis-Snin 80 u 90
23:00
Rapport tat-Temp (R)
23:05
Mużika Reliġjuża

Listen and Watch Live

Live Now
Rużarju
Up Next
05:00 Futbol Totali (R)
Live Now
Up Next
09:00 Quddiesa
NadurParish.com