00:00
Rużarju
01:00
Ħolqa mal-Knisja Can Loreto Tabone (R)
03:00
Rużarju
05:55
Innu, Talba ta' filgħodu u Rużarju
06:30
Rapport tat-Temp (R)
07:00
Quddiesa
07:30
Ħsieb Għalik Dun Mikiel Borg
08:00
Angelus u Rużarju
08:50
Avviżi Can Loreto Tabone
10:00
Luminarja Live Paul Portelli
11:00
Lehen il-Banda Mnarja
12:00
Angelus u Rużarju
12:30
Ħsieb Għalik Dun Mikiel Borg (R)
13:00
Smajtha Din Joe Curmi
14:00
Swali tal-Kunċerti Peter Paul Ciantar (R)
15:00
Talba tat-Tlieta, Kurunella u Litanija tal-Ħniena Divina
15:25
Avviżi Can Loreto Tabone (R)
15:30
Raddiena Vince Vassallo
16:00
Dawl mill-Kelma Kan. Salvu Muscat
16:30
Rużarju
17:00
Quddiesa
18:00
Kliem u Hajja Dennis Mifsud
19:00
Futbol Totali Joesph Camilleri
19:30
Rapport tat-Temp
19:55
Qaddis tal-jum, Talba t'għeluq il-jum u Rużarju
21:00
Luminarja Live Paul Portelli
22:00
Mużika mis-Snin 80 u 90
23:00
Rapport tat-Temp (R)
23:05
Mużika Reliġjuża
00:00
Rużarju
03:00
Rużarju
05:00
Futbol Totali Joesph Camilleri (R)
05:55
Innu, Talba ta' filgħodu u Rużarju
06:30
Rapport tat-Temp (R)
06:45
Kliem u Hajja Dennis Mifsud (R)
07:30
Ħsieb Għalik Dun Mikiel Borg
08:00
Angelus u Rużarju
08:50
Avviżi Can Loreto Tabone
09:30
Programm tal-Ħadd Peter Paul Portelli
11:00
Quddiesa
12:00
Angelus u Rużarju
13:00
Niltaqghu ma Charles Xuereb
14:00
Mużika Reliġjuża
15:00
Talba tat-Tlieta, Kurunella u Litanija tal-Ħniena Divina
15:25
Avviżi Can Loreto Tabone (R)
15:30
Smajtha Din Joe Curmi (R)
16:30
Rużarju
17:00
Quddiesa
18:00
Dawl mill-Kelma Kan. Salvu Muscat (R)
18:30
Country (R)
19:30
Rapport tat-Temp
19:55
Qaddis tal-jum, Talba t'għeluq il-jum u Rużarju
20:30
Quddiesa
21:00
Programm tal-Ħadd Peter Paul Portelli (R)
22:00
Mużika mis-Snin 80 u 90
23:00
Rapport tat-Temp (R)
23:05
Mużika Reliġjuża
00:00
Rużarju
03:00
Rużarju
04:00
Dawl mill-Kelma Kan. Salvu Muscat (R)
05:55
Innu, Talba ta' filgħodu u Rużarju
06:30
Rapport tat-Temp (R)
07:00
Quddiesa
07:30
Ħsieb Għalik Dun Mikiel Borg
08:00
Angelus u Rużarju
08:50
Avviżi Can Loreto Tabone
10:00
Għażliet Mużikali Joe Camilleri
12:00
Angelus u Rużarju
12:30
Ħsieb Għalik Dun Mikiel Borg (R)
13:00
Varji
14:00
Raddiena Vince Vassallo (R)
15:00
Talba tat-Tlieta, Kurunella u Litanija tal-Ħniena Divina
15:25
Avviżi Can Loreto Tabone (R)
15:30
Omeliji tal-Isqof Mons Isqof Anton Teuma
16:00
Grajjiet Missirijietna Irene Meilaq
16:30
Rużarju
17:00
Quddiesa
18:00
Klassici Peter Paul Buttigieg
19:30
Rapport tat-Temp
19:55
Qaddis tal-jum, Talba t'għeluq il-jum u Rużarju
21:00
Għażliet Mużikali Joe Camilleri (R)
23:00
Rapport tat-Temp (R)
23:05
Mużika Reliġjuża
00:00
Rużarju
01:00
Omeliji tal-Isqof Mons Isqof Anton Teuma
02:00
Grajjiet Missirijietna Irene Meilaq (R)
03:00
Rużarju
04:00
Klassici Peter Paul Buttigieg (R)
05:55
Innu, Talba ta' filgħodu u Rużarju
06:30
Rapport tat-Temp (R)
07:00
Quddiesa
07:30
Ħsieb Għalik Dun Mikiel Borg
08:00
Angelus u Rużarju
08:50
Avviżi Can Loreto Tabone
10:00
Servizzi mill-Fondazzjoni OASI OASI
10:30
San Gorg Preca Joe Camilleri
11:00
Mużika minn Malta
12:00
Angelus u Rużarju
12:30
Ħsieb Għalik Dun Mikiel Borg (R)
13:00
Varji
14:00
Grajjiet Missirijietna Irene Meilaq (R)
15:00
Talba tat-Tlieta, Kurunella u Litanija tal-Ħniena Divina
15:25
Avviżi Can Loreto Tabone (R)
15:30
Riflessjoni Mons Salvu Muscat
16:00
Il-Knisja Tgħallimna Mons Salvu Muscat
16:30
Rużarju
17:00
Quddiesa
18:00
Qari bil-Malti Maria Buttigieg
19:30
Rapport tat-Temp
19:55
Qaddis tal-jum, Talba t'għeluq il-jum u Rużarju
21:00
Servizzi mill-Fondazzjoni OASI OASI (R)
23:00
Rapport tat-Temp (R)
23:05
Mużika Reliġjuża
00:00
Rużarju
01:00
Riflessjoni Mons Salvu Muscat (R)
02:00
Il-Knisja Tgħallimna Mons Salvu Muscat (R)
03:00
Rużarju
04:00
Qari bil-Malti Maria Buttigieg (R)
05:55
Innu, Talba ta' filgħodu u Rużarju
06:30
Rapport tat-Temp (R)
07:00
Quddiesa
07:30
Ħsieb Għalik Dun Mikiel Borg
08:00
Angelus u Rużarju
08:50
Avviżi Can Loreto Tabone
10:00
Programm tal-Ħadd Peter Paul Portelli (R)
11:00
Country
12:00
Angelus u Rużarju
12:30
Ħsieb Għalik Dun Mikiel Borg (R)
13:00
Niltaqghu ma Charles Xuereb
14:00
Qari bil-Malti Maria Buttigieg (R)
15:00
Talba tat-Tlieta, Kurunella u Litanija tal-Ħniena Divina
15:25
Avviżi Can Loreto Tabone (R)
15:30
Il-Kelma tal-Arċipriet Mons Jimmy Xerri
16:00
Mid-Dinja tax-Xjenza Joe Portelli
16:30
Rużarju
17:00
Quddiesa
18:00
Klassici Peter Paul Buttigieg (R)
19:30
Rapport tat-Temp
19:55
Qaddis tal-jum, Talba t'għeluq il-jum u Rużarju
22:00
Muzika Taljana
23:00
Rapport tat-Temp (R)
23:05
Mużika Reliġjuża
00:00
Rużarju
01:00
Il-Kelma tal-Arċipriet Mons Jimmy Xerri (R)
02:00
Mid-Dinja tax-Xjenza Joe Portelli (R)
03:00
Rużarju
05:55
Innu, Talba ta' filgħodu u Rużarju
06:30
Rapport tat-Temp (R)
07:00
Quddiesa
07:30
Ħsieb Għalik Dun Mikiel Borg
08:00
Angelus u Rużarju
08:50
Avviżi Can Loreto Tabone
10:00
Swali tal-Kunċerti Peter Paul Ciantar
11:00
Mużika minn Malta
12:00
Angelus u Rużarju
12:30
Ħsieb Għalik Dun Mikiel Borg (R)
13:00
Varji
14:00
Mid-Dinja tax-Xjenza Joe Portelli (R)
15:00
Talba tat-Tlieta, Kurunella u Litanija tal-Ħniena Divina
15:25
Avviżi Can Loreto Tabone (R)
15:30
Ghaxar Minuti ma Rita Said
16:00
Historia Daniel Meilaq
16:30
Rużarju
17:00
Quddiesa
18:30
Għażliet Mużikali Joe Camilleri (R)
19:30
Rapport tat-Temp
19:55
Qaddis tal-jum, Talba t'għeluq il-jum u Rużarju
21:00
Swali tal-Kunċerti Peter Paul Ciantar (R)
22:00
Muzika Klassika
23:00
Rapport tat-Temp (R)
23:05
Mużika Reliġjuża
00:00
Rużarju
01:00
Ghaxar Minuti ma Rita Said (R)
02:00
Historia Daniel Meilaq (R)
03:00
Rużarju
04:00
Storja tal-Knisja Joe Portelli (R)
05:55
Innu, Talba ta' filgħodu u Rużarju
06:30
Rapport tat-Temp (R)
07:00
Quddiesa
07:30
Ħsieb Għalik Dun Mikiel Borg
08:00
Angelus u Rużarju
08:50
Avviżi Can Loreto Tabone
10:00
Niltaqghu ma Charles Xuereb (R)
12:00
Angelus u Rużarju
12:30
Ħsieb Għalik Dun Mikiel Borg (R)
13:00
Varji
14:00
Storja tal-Knisja Joe Portelli (R)
15:00
Talba tat-Tlieta, Kurunella u Litanija tal-Ħniena Divina
15:25
Avviżi Can Loreto Tabone (R)
15:30
Ħolqa mal-Knisja Can Loreto Tabone
16:00
Il-Bibbja Ħabibti Antoinette Tabone
16:30
Rużarju
17:00
Quddiesa
18:00
Historia Daniel Meilaq
18:30
San Gorg Preca Joe Camilleri (R)
19:30
Rapport tat-Temp
19:55
Qaddis tal-jum, Talba t'għeluq il-jum u Rużarju
22:00
Mużika mis-Snin 80 u 90
23:00
Rapport tat-Temp (R)
23:05
Mużika Reliġjuża
00:00
Rużarju
01:00
Ħolqa mal-Knisja Can Loreto Tabone (R)
03:00
Rużarju
05:55
Innu, Talba ta' filgħodu u Rużarju
06:30
Rapport tat-Temp (R)
07:00
Quddiesa
07:30
Ħsieb Għalik Dun Mikiel Borg
08:00
Angelus u Rużarju
08:50
Avviżi Can Loreto Tabone
10:00
Luminarja Live Paul Portelli
11:00
Lehen il-Banda Mnarja
12:00
Angelus u Rużarju
12:30
Ħsieb Għalik Dun Mikiel Borg (R)
13:00
Smajtha Din Joe Curmi
14:00
Swali tal-Kunċerti Peter Paul Ciantar (R)
15:00
Talba tat-Tlieta, Kurunella u Litanija tal-Ħniena Divina
15:25
Avviżi Can Loreto Tabone (R)
15:30
Raddiena Vince Vassallo
16:00
Dawl mill-Kelma Kan. Salvu Muscat
16:30
Rużarju
17:00
Quddiesa
18:00
Kliem u Hajja Dennis Mifsud
19:00
Futbol Totali Joesph Camilleri
19:30
Rapport tat-Temp
19:55
Qaddis tal-jum, Talba t'għeluq il-jum u Rużarju
21:00
Luminarja Live Paul Portelli
22:00
Mużika mis-Snin 80 u 90
23:00
Rapport tat-Temp (R)
23:05
Mużika Reliġjuża

Listen and Watch Live

Live Now
Luminarja Live
Up Next
22:00 Mużika mis-Snin 80 u 90
NadurParish.com