Media News

Mard u Saħħa Ħajja u Mewt f’Għawdex fi żmien l-Arċipriet Dun Martin Camilleri – by Dr Mario Saliba

Tuesday 22nd June 2021 at 7.00pm. This book was presented by Dr Mario Saliba to Archpriest Mons Jimmy Xerri.

NadurParish.com