News

Luminaria 126 published.

luminaria 126
Luminaria 126

The “Luminaria 126”  Ġunju 2017 has just been published and distributed to all household in Nadur. with several articles like:

Sorijiet min-Nadur li Ngħaqdu mal-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Franġiskani;    Kommemorazzjoni tal-150 Sena tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja;  Leħen il-Banda Mnarja;  Apprezzament Mons. Martin Portelli   u L-Aħħar Testment tas-Seba’ Kappillan tan-Nadur Dun Franġisk Sapiano;  50 Sena Bażilika and others. read more

Other Articles

Media News
Events & Activities Media News
Events & Activities Media News
Media News
Events & Activities Media News
Events & Activities Media News
NadurParish.com